Vývoj preferencií PS a Spolu

Vývoj preferencií PS a Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2019 do September 2019

∑ 14,85 %