Vývoj preferencií PS a Spolu

Vývoj preferencií PS a Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 13,89 %