Vývoj preferencií PS a Spolu

Vývoj preferencií PS a Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 10,32 %