Vývoj preferencií PS-Spolu

Vývoj preferencií PS-Spolu podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2019 do Október 2019

∑ 12,77 %