Vývoj preferencií PS

Vývoj preferencií PS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do September 2020

∑ 6,2 %