Vývoj preferencií PS

Vývoj preferencií PS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2020 do Marec 2021

∑ 6,56 %