Vývoj preferencií PS

Vývoj preferencií PS podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 6,58 %