Vývoj preferencií PS

Vývoj preferencií PS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2022 do November 2022

∑ 9,56 %