Vývoj preferencií PS

Vývoj preferencií PS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2023 do September 2023

∑ 14,83 %