Vývoj preferencií Práca slovenského národa

Vývoj preferencií Práca slovenského národa podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 0,2 %