Vývoj preferencií Progresívne Slovensko

Vývoj preferencií Progresívne Slovensko podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 8,34 %