Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 3,22 %