Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2021 do Jún 2021

∑ 3,36 %