Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie Marec 2021 do September 2021

∑ 4,35 %