Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 4,71 %