Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2021 do December 2021

∑ 5,08 %