Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2021 do Apríl 2022

∑ 6,08 %