Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2021 do Jún 2022

∑ 6,28 %