Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2021 do Júl 2022

∑ 6,27 %