Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2022 do September 2022

∑ 6,08 %