Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie Júl 2022 do Január 2023

∑ 6,63 %