Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2022 do Marec 2023

∑ 6,84 %