Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2022 do Máj 2023

∑ 7,33 %