Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2023 do September 2023

∑ 7,38 %