Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2023 do September 2023

∑ 7,26 %