Vývoj preferencií Republika

Vývoj preferencií Republika podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2023 do Jún 2024

∑ 5,17 %