Vývoj preferencií SĽS

Vývoj preferencií SĽS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 0,2 %