Vývoj preferencií SHO

Vývoj preferencií SHO podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 0,2 %