Vývoj preferencií SMER-SD

Vývoj preferencií SMER-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 20,37 %