Vývoj preferencií SMER-SD

Vývoj preferencií SMER-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie December 2020 do Máj 2021

∑ 9,6 %