Vývoj preferencií SMER-SD

Vývoj preferencií SMER-SD podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2021 do November 2021

∑ 12,3 %