Vývoj preferencií SMK-MKP

Vývoj preferencií SMK-MKP podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 3,34 %