Vývoj preferencií SMK-MKP

Vývoj preferencií SMK-MKP podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2020 do Marec 2021

∑ 3,7 %