Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 3,4 %