Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2019 do November 2019

∑ NAN %