Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Júl 2020

∑ 3,35 %