Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do September 2020

∑ 3,48 %