Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Október 2020

∑ 3,05 %