Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2020 do December 2020

∑ 3,02 %