Vývoj preferencií SMK

Vývoj preferencií SMK podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2020 do Február 2021

∑ 2,74 %