Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Február 2019 do August 2019

∑ 7,46 %