Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Apríl 2019 do September 2019

∑ 7,34 %