Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Máj 2019 do September 2019

∑ 6,98 %