Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Jún 2019 do Október 2019

∑ 6,94 %