Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie August 2019 do November 2019

∑ 6,8 %