Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie September 2019 do Január 2020

∑ 6,18 %