Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie November 2019 do Február 2020

∑ 5,61 %