Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Apríl 2020

∑ 4,79 %