Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do September 2020

∑ 2,99 %