Vývoj preferencií SNS

Vývoj preferencií SNS podľa jednotlivých agentúr za obdobie Január 2020 do Október 2020

∑ 3,22 %